Basis P&O voor installatiebedrijven

Waar kunnen we je mee helpen?

Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Sluit dit zoekvenster

Arbeidsvoorwaarden, wetten, cao's en bedrijfsregelingen

Als werkgever moet je bij het maken van arbeidsvoorwaardenafspraken met je werknemers, rekening houden met wetten en de cao.

  • In de wet is bijvoorbeeld vastgesteld dat werknemers recht hebben op 20 vakantiedagen en er zijn ook regels vastgesteld over arbeidsomstandigheden en werktijden. In veel gevallen zie je die ook weer terug in de cao, waarin tevens aanvullende afspraken staan die specifiek voor de sector gelden.
  • In de cao voor het Technisch Installatiebedrijf zijn de belangrijkste arbeidvoorwaarden voor de werkgever en werknemer geregeld. De regels, rechten en plichten van de werkgever én van de werknemer zijn erin beschreven. In de cao staan afspraken over contracten, loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. De cao heeft een minimumkarakter. Dat betekent dat je er alleen van mag afwijken als dat voor de werknemer gunstig uitpakt, niet als dat in zijn/haar nadeel is. Bij specifieke afspraken biedt de cao ruimte om af te wijken van de basisregelingen, zodat je bedrijf flexibeler kan werken. Maar dat mag alleen als de afwijkingen eerst besproken zijn met de OR/PVT of met een afvaardiging van werknemers.

Op bedrijfsniveau kan je aanvullende of aparte afspraken maken, bijvoorbeeld over bedrijfskleding of over de specifieke invulling van een cao-afspraak. Vaak doe je dat één op één, maar als je bedrijf groter wordt, helpt het om daar wat structuur in aan te brengen. Je maakt dan een aanvullende arbeidsvoorwaardenregeling (personeelshandboek). Het is belangrijk om hier in contracten naar te verwijzen.

We behandelen hier globaal de volgende onderwerpen:

  1. Welk contract bied je een nieuwe werknemer?
  2. Welke functies zijn geregeld in de cao?
  3. Hoe stel ik een salaris vast en hoe ontwikkelt dat zich vervolgens?
  4. Welke toeslagen zijn afgesproken in de cao?
  5. Wat moet ik weten over werktijden, overwerk en vakantie?
  6. Wat is er afgesproken over pensioen in de cao?

Vragen hebt over de toepassing van cao- of arbeidsrechtelijke regels?
Bel Techniek Nederland Advies 088 543 27 77.

Downloads

In een oogopslag alle downloadbare voorbeelddocumenten bekijken? Ga dan naar de website van Techniek Nederland. Een deel van de documenten is exclusief voor leden van Techniek Nederland.