Basis P&O voor installatiebedrijven

Waar kunnen we je mee helpen?

Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Sluit dit zoekvenster

4. Welke toeslagen/regelingen zijn afgesproken in de cao?

De hoofdstukken 5 en 6 van de cao behandelen de toeslagen voor werknemers. Hou in ieder geval rekening met de volgende toeslagen (situatie 2023):

  • Overwerktoeslag (Art. 42)
  • Toeslag voor verschoven uren buiten dagvenster (Art. 42a)
  • Toeslag voor verschoven uren binnen dagvenster (art. 43)
  • Vergoeding voor reistijd (Art. 44)
  • Ploegentoeslag (Art. 45)
  • Vergoeding voor reis- en verblijfkosten (Art. 46 en 47)
  • Vakantiegeld (Art. 59 en 60)

Andere cao-regelingen

Andere afspraken die in de cao gemaakt zijn hebben betrekking op het Generatiepact, de aanvulling voor het 3e WW jaar en de RVU-regeling:

Regeling Generatiepact

Het generatiepact is een regeling die oudere werknemers (vanaf 60 jaar) in staat stelt minder uren te werken, met volledig behoud van pensioen. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen in hun baan blijven. Bij deelname aan het Generatiepact wordt het ingeleverde loon van de oudere werknemer voor 50% gecompenseerd door de werkgever. Zie hierbij voor meer informatie Generatiepactmetaalentechniek.nl

Cao-aanvulling 3e WW jaar

In 2016 heeft de overheid de opbouw en de duur van de WW- en WGA-uitkeringen aangepast naar 24 maanden, mensen hebben daardoor minder lang recht op een WW of WGA-uitkering. Deze cao-aanvulling zorgt ervoor dat mensen nadat hun WW- of WGA-uitkering is afgelopen, nog maximaal 14 maanden recht hebben op een aanvullende uitkering.

De premie voor het jaar 2023 bedraagt 0%. De premie van 0% blijft van toepassing tot en met 31 december 2024.

Deze premie is volledig voor rekening van de werknemer, zie ook de website SWWM metaal & techniek.nl

RVU-regeling (zware beroepen regeling)

In de CAO is een afspraak gemaakt om een RVU-regeling in te voeren. Daarbij kunnen werknemers 3 jaar voor AOW-leeftijd stoppen met werken (de AOW leeftijd in 2023 is 66 jaar en 10 maanden). Daarbij ontvangen de deelnemers een maandelijks bedrag van € 2.037 bruto per maand (bedrag 2023). Om hiervoor in aanmerking te komen mag het maandsalaris niet hoger zijn dan € 3.897 (exclusief toeslagen). Er is een uitzondering op deze regel voor werknemers die in ploegendienst of regelmatig in consignatie hebben gewerkt.

De regeling is per 1 januari 2023 in werking getreden, zie hiervoor ook de website van RVU M&T.

Vragen over de cao of de cao-regelingen?
Neem dan contact op met Techniek Nederland Advies 088 543 27 77, of stuur een e-mail naar advies@technieknederland.nl

Op de website van Techniek Nederland bieden we een groot aantal (gratis) downloadbare voorbeelddocumenten die helpen invulling te geven aan een professioneel HRM-beleid.