Basis P&O voor installatiebedrijven

Waar kunnen we je mee helpen?

Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Sluit dit zoekvenster

4. Welke toeslagen zijn afgesproken in de cao?

De hoofdstukken 5 en 6 van de cao behandelen de toeslagen voor werknemers. Hou in ieder geval rekening met de volgende toeslagen (situatie 2021):

  • Overwerktoeslag (Art. 42)
  • Toeslag voor uren buiten het dagvenster (Art. 42a)
  • Toeslag voor verschoven uren (art. 43)
  • Vergoeding voor reistijd (Art. 44)
  • Ploegentoeslag (Art. 45)
  • Vergoeding voor reis- en verblijfkosten (Art. 46 en 47)
  • Vakantiegeld (Art. 59 en 60)

Andere afspraken die in de CAO gemaakt zijn hebben betrekking op het Generatiepact en aanvulling voor het 3e WW jaar:

Regeling Generatiepact

Het generatiepact is een regeling die oudere werknemers (vanaf 60 jaar) in staat stelt minder uren te werken, met volledig behoud van pensioen. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen in hun baan blijven. Bij deelname aan het Generatiepact wordt het ingeleverde loon van de oudere werknemer voor 50% gecompenseerd door de werkgever. Zie hierbij voor meer informatie Generatiepactmetaalentechniek.nl

Cao-aanvulling 3e WW jaar

In 2016 heeft de overheid de opbouw en de duur van de WW- en WGA-uitkeringen aangepast naar 24 maanden, mensen hebben daardoor minder lang recht op een WW of WGA-uitkering. Deze cao-aanvulling zorgt ervoor dat mensen nadat hun WW- of WGA-uitkering is afgelopen, nog maximaal 14 maanden recht hebben op een aanvullende uitkering.

De premie voor het jaar 2021 bedroeg 0,4% over het loon van de werknemer, maximaal € 58.311. 
De premie voor het jaar 2022 bedraagt 0,2% over het loon van de werknemer, maximaal € 59.706.

Deze premie is volledig voor rekening van de werknemer, zie ook de website SWWM metaal & techniek.nl