Basis P&O voor installatiebedrijven

Waar kunnen we je mee helpen?

Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Sluit dit zoekvenster

4. Welke toeslagen zijn afgesproken in de cao?

De hoofdstukken 5 en 6 van de cao behandelen de toeslagen voor werknemers. Hou in ieder geval rekening met de volgende toeslagen (situatie 2022):

  • Overwerktoeslag (Art. 42)
  • Toeslag voor uren buiten het dagvenster (Art. 42a)
  • Toeslag voor verschoven uren (art. 43)
  • Vergoeding voor reistijd (Art. 44)
  • Ploegentoeslag (Art. 45)
  • Vergoeding voor reis- en verblijfkosten (Art. 46 en 47)
  • Vakantiegeld (Art. 59 en 60)

Andere afspraken die in de CAO gemaakt zijn hebben betrekking op het Generatiepact en aanvulling voor het 3e WW jaar:

Regeling Generatiepact

Het generatiepact is een regeling die oudere werknemers (vanaf 60 jaar) in staat stelt minder uren te werken, met volledig behoud van pensioen. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen in hun baan blijven. Bij deelname aan het Generatiepact wordt het ingeleverde loon van de oudere werknemer voor 50% gecompenseerd door de werkgever. Zie hierbij voor meer informatie Generatiepactmetaalentechniek.nl

Cao-aanvulling 3e WW jaar

In 2016 heeft de overheid de opbouw en de duur van de WW- en WGA-uitkeringen aangepast naar 24 maanden, mensen hebben daardoor minder lang recht op een WW of WGA-uitkering. Deze cao-aanvulling zorgt ervoor dat mensen nadat hun WW- of WGA-uitkering is afgelopen, nog maximaal 14 maanden recht hebben op een aanvullende uitkering.

De premie voor het jaar 2022 bedroeg tot 1 juli 2022 0,2% over het loon van de werknemer, over maximaal € 59.706.

Vanaf 1 juli 2022 bedraagt de premie 0%. De premie van 0% blijft van toepassing tot en met 31 december 2024.

Deze premie is volledig voor rekening van de werknemer, zie ook de website SWWM metaal & techniek.nl

RVU-regeling (zware beroepen regeling).

In de CAO is een afspraak gemaakt om een RVU-regeling in te voeren. Daarbij kunnen werknemers 3 jaar voor AOW-leeftijd stoppen met werken (de AOW leeftijd in 2022 is 66 jaar en 7 maanden).Daarbij ontvangen de deelnemers een maandelijks bedrag van € 1.874 bruto per maand (bedrag 2022). Om hiervoor in aanmerking te komen mag het maandsalaris niet hoger zijn dan € 3.750 (exclusief toeslagen). Er is een uitzondering op deze regel voor werknemers die in ploegendienst of regelmatig in consignatie hebben gewerkt.

De regeling moet nog verder uitgewerkt worden en treedt waarschijnlijk per 1 januari 2023 in werking.