Basis P&O voor installatiebedrijven

Waar kunnen we je mee helpen?

Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Sluit dit zoekvenster

Hoe kan ik bijdragen aan een werkomgeving waarin werknemers gezond en veilig kunnen werken?

Hoe kan ik bijdragen aan een werkomgeving waarin werknemers gezond en veilig kunnen werken?

Het creëren van een gezonde veilige werkomgeving is een goede investering. Daarmee voorkom je verzuim, verbetert de continuïteit van jouw bedrijf en vergroot je het werkplezier bij de werknemers. Zo pak je het aan:

  1. In kaart brengen van de risico’s op de werkplek
    Start met een goede beeldvorming van de risico’s die op de werkplek aanwezig zijn of kunnen zijn. Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) helpt je hierbij. Heb je meer dan 40 arbeidsuren op de loonlijst staan? Dan ben je verplicht om een RI&E op te stellen. De technische installatiebranche heeft een eigen RI&E-instrument waarmee onder bepaalde voorwaarden, je de inventarisatie kosteloos kunt uitvoeren. Heb je minder dan 25 werknemers in dienst, dan hoef je de RI&E niet (extern) te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Bij meer dan 25 werknemers moet dat wel. Let op! Als de arbeidsomstandigheden in jouw organisatie veranderen, moet je ook een nieuwe RI&E opstellen. Bijvoorbeeld als het dienstenpakket uitbreidt, een nieuw risico aanwezig is, of je het kantoorpand verbouwt.
  2. Aan de slag met het verminderen van risico’s
    Nu je de risico’s op de werkplek goed in kaart hebt gebracht, stel je een plan van aanpak op om de risico’s te verminderen. Neem in het plan van aanpak mee wanneer je de verbeterpunten aanpakt, wie ervoor verantwoordelijk is en hoeveel tijd het proces in beslag neemt. Als werkgever ben je verplicht om één preventiewerknemer aan te stellen. Tot en met 25 werknemers kan de werkgever zelf de preventiewerknemer zijn, boven de 25 werknemers dient een werknemer deze taken op zich te nemen. De preventiemedewerker zet zich in om de risico’s in het bedrijf te verminderen. De preventiewerknemer kan jou helpen met het uitvoeren van het plan van aanpak en het bespreekbaar maken van risico’s.

In de arbocatalogus staan methoden, best practices en oplossingen om blootstelling aan risico’s te voorkomen of te minimaliseren. De technische installatiebranche heeft diverse arbocatalogi uitgebracht. Bekijk verschillende arbocatalogi op de website van ArboTechniek.

Tip
Blijf in gesprek met je werknemers over de mogelijke gevaren en risico’s. Bekijk de Toolbox Arbo Techniek, hierin staan handige informatiesheets, filmpjes en leidraden om in gesprek te blijven over gezond en veilig werken.

Heeft u specifiek vragen over veilig en gezond werken en u komt er niet goed uit neem contact op met één van de arbo-adviseurs. Deze dienst is gratis voor de bedrijven die vallen onder de Technische Installatiebranche.

Tip
Als werkgever ben je wettelijk verplicht om je werknemers een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Je werknemer wordt onderzocht op gezondheidsaspecten die direct verband houden met gevaren en risico’s in het werk. De bedrijfsarts voert de PAGO uit en de uitkomsten vallen onder het medisch beroepsgeheim. Bedrijven kunnen zelf besluiten om breder te kijken naar de gezondheid van de werknemers (dit wordt PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) genoemd. Techniek Nederland Verzekeringen biedt daarnaast een Preventief Vitaliteits Onderzoek aan in samenwerking met TNO. Daarbij vindt ook onderzoek plaats naar de levensstijl en de conditie van werknemers. Waarbij ook een gesprek kan plaatsvinden met een vitaliteitscoach. Meer informatie lees je op: Vitaal | Techniek Nederland Verzekeringen.

Op de website van Techniek Nederland bieden we een groot aantal (gratis) downloadbare voorbeelddocumenten die helpen invulling te geven aan een professioneel HRM-beleid.