Basis P&O voor installatiebedrijven

Waar kunnen we je mee helpen?

Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Sluit dit zoekvenster

Collectief geregelde vertrouwenspersoon

Wie op het werk last heeft van ongewenst gedrag of tegen een integriteitskwestie aanloopt, kan een vertrouwenspersoon inschakelen. Melding doen van ongewenst gedrag is wenselijk en in kleine bedrijven soms zelfs noodzakelijk, om een verandering teweeg te brengen.

Het inschakelen van een vertrouwenspersoon wordt kosteloos mogelijk voor alle bedrijven in de technische installatiebranche en in de technische detailhandel. Ga naar de website van Pro-Fonds.

In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor beleid over psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat betekent onder andere dat de werkgever verplicht is om beleid te voeren dat gericht is op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, agressie/geweld en discriminatie. Een klachtenregeling is veelal onderdeel van dat beleid, evenals het aanstellen van een vertrouwenspersoon.

De Arbeidsinspectie ziet er actief op toe dat werkgevers maatregelen treffen om het risico op ongewenst gedrag zoveel mogelijk te beperken.

Er is ook beschikbaar:

  • Een protocol ongewenst gedrag/ met daarbij een model klachtenregeling
  • Een Model gedragscode ongewenste omgangsvormen

Mantelzorg

De gezondheidszorg staat onder druk, met als gevolg dat zorgtaken steeds meer verschuiven naar de directe omgeving van de zorgbehoevenden, dus naar partners, familie en buren enz. Denk aan hulp bij huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging of gezelschap houden.

De meeste mensen nemen die zorg als vanzelfsprekend op zich, maar vergeten daarbij weleens dat het ook voor hen een extra belasting is. En daarmee ook invloed heeft op hun functioneren op het werk. Bijvoorbeeld doordat mensen sneller moe zijn, veel thuis moeten regelen en dus meer stress hebben. De kans op zich vaker ziekmelden stijgt.

Uit onderzoeken blijkt dat 25% van alle werknemers in Nederland mantelzorgtaken verricht naast de werkzaamheden. Vaak gaat dat goed maar het komt ook voor dat werknemers in de combinatie ziek worden en uitvallen. Vastgesteld is dat bijna 20% van alle verzuim een relatie heeft met het verrichten van mantelzorgtaken.

Techniek Nederland heeft met een groot aantal installatiebedrijven onderzoek gedaan naar de combinatie werk en het verrichten van mantelzorgtaken Het is van groot belang dat werknemer en werkgever dat bespreekbaar maken en op zoek gaan naar maatwerkoplossingen per specifieke situatie

Op de site van Techniek Nederland en op de site van Wij Techniek is hierover meer informatie te vinden.

Op de website van Techniek Nederland bieden we een groot aantal (gratis) downloadbare voorbeelddocumenten die helpen invulling te geven aan een professioneel HRM-beleid.