Basis P&O voor installatiebedrijven

Waar kunnen we je mee helpen?

Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Sluit dit zoekvenster

3. Hoe stel ik een salaris vast en hoe ontwikkelt zich dat vervolgens?

Hoofstuk 5 van de cao gaat over (minimum) salarissen en toeslagen. Hier vind je de  salarisschalen per functiegroep en het maandloon dat bij het salarisjaar hoort. Als je het salaris van een nieuwe werknemer wilt vaststellen, dan kijk je in welke functiegroep de werknemer valt (op basis van zijn/haar functie). Vervolgens kijk je op basis van de ervaring die hij/zij heeft bij welke trede je de werknemer moet indelen en welk salaris hij/zij dus (minimaal) moet krijgen.

In principe is in de cao geregeld dat iedere werknemer er jaarlijks een functie- of leeftijdsjaar bij krijgt en dus groeit in de salarisschaal tot die schaal eindigt. De cao maakt een uitzondering voor werknemers die schriftelijk aantoonbaar slecht functioneren (art. 85).

Naast het salaris is het mogelijk om aan werknemers vergoedingen en verstrekkingen te doen. Hiervoor zijn speciale fiscale regels de zogenaamde werkkostenregelingen.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling 2023 houdt kort gezegd in dat u tot en met een loonsom van 400.000 euro maximaal 3 procent mag besteden aan vergoedingen en verstrekkingen. Over de loonsom boven 400.000 euro mag u maximaal 1,18 procent besteden aan vergoedingen en verstrekkingen. Alles wat u daarboven vergoedt of verstrekt, wordt belast met 80 procent eindheffing.

Deze 3 procent en 1,18 procent heet de 'vrije ruimte'. In principe bepaalt u zelf wat u als loon ziet (en normaal belast is) of wat u als vergoeding of verstrekking ziet. Daarnaast zijn er enkele gerichte vrijstellingen of zaken die als nihil worden gewaardeerd. Kijk voor meer informatie op Werkkostenregeling | Techniek Nederland.

Ben je lid van Techniek Nederland? Dan vind je de interactieve tekst van de cao installatiebedrijven.
De printversie is ook voor niet-leden te verkrijgen in de webshop.

Daarnaast is er een cao-app, deze is te downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store, naam app ‘CAO Metaal en Techniek’.

Op de website van Techniek Nederland bieden we een groot aantal (gratis) downloadbare voorbeelddocumenten die helpen invulling te geven aan een professioneel HRM-beleid.