Basis P&O voor installatiebedrijven

Waar kunnen we je mee helpen?

Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Sluit dit zoekvenster

Stap 1

Visie en richting (waar gaan we naartoe?)

Goed werkgeverschap begint bij het organiseren van een gezonde organisatie die continuïteit biedt. In een zo dynamische markt als die van de technische installatiebranche, moet je als ondernemer constant alert zijn. Je wilt bestaande en nieuwe klanten bedienen, de nieuwste kennis en technieken inzetten, een eerlijke prijs vragen. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, zal je de organisatie steeds bij moeten sturen, vanuit een duidelijke strategie. Welke kennis en vaardigheden heb je nu en in de toekomst nodig om de markt goed te blijven bedienen? Het is belangrijk om hier zo nu en dan eens bij stil te staan. Door jezelf de juiste vragen te stellen, kom je tot een visie voor de toekomst van je bedrijf. Met strategische personeelsplanning ga je die waarmaken.

Hieronder een paar vragen/stellingen die je op weg helpen om een visie/richting voor de toekomst te bepalen:

Als ik drie jaar vooruitkijk, zijn wij als bedrijf gekrompen/even groot/gegroeid omdat we …
Als ik drie jaar vooruitkijk, is mijn orderportefeuille hetzelfde/anders, namelijk …
Onze visie en ambitie is …

Tips:

  • Is het moeilijk om deze vragen realistisch te beantwoorden? Kijk dan ook eens terug. Hoe heeft het bedrijf zich de afgelopen jaren ontwikkeld en welke keuzes heb je in die tijd gemaakt?
  • Bespreek bovenstaande vragen (en de antwoorden) ook eens met je werknemers. Het helpt als iedereen weet welke kant het op gaat of moet.
  • Lees meer over de trends en ontwikkelingen van de sector op de site van Wij Techniek.
  • Denk bij het bepalen van richtingen ook aan nieuwe wet- en regelgeving waarmee je te maken krijgt. Bijvoorbeeld de CO-certificering.

De antwoorden op deze vragen geven aanleiding tot een dieper onderzoek naar je manier van ondernemen. In algemene zin, maar ook op deelgebieden als marktontwikkeling, acquisitie, investering in materialen enzovoort. In dit hoofdstuk gaan we specifiek in op het ontwikkelen van een strategie op vakmanschap door een ontwikkelcultuur te bevorderen. Zodat jij en je werknemers klaar zijn voor de toekomst.