Basis P&O voor installatiebedrijven

Waar kunnen we je mee helpen?

Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Sluit dit zoekvenster

Hoe ga ik om met mijn zieke/arbeidsongeschikte werknemer?

Ook wanneer je een gezonde werkomgeving biedt en de risico’s minimaal zijn, kan het voorkomen dat een werknemer ziek wordt. In 2022 was het gemiddelde verzuimpercentage in de installatiebranche 5,5% (download circulaire 10-2023 | Ziekteverzuimcijfers stijgen in 2022). Hoe ga je om met een (langdurig) zieke werknemer? In de wet en in de cao zijn hier afspraken over gemaakt. In de eerste twee jaar van ziekte heb jij als werkgever of leidinggevende een belangrijke rol, met als doel de werknemer te laten terugkeren naar het werk (re-integratie).

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de aanpak:

 • Probleemanalyse:
  De probleemanalyse is een formulier waarop de bedrijfsarts de situatie van de zieke/arbeidsongeschikte werknemer in kaart brengt. Stel de probleemanalyse uiterlijk in de zesde ziekteweek op.
 • Plan van aanpak:
  Jij en je zieke/arbeidsongeschikte werknemer maken samen een plan van aanpak. Hierin beschrijf je hoe de zieke/arbeidsongeschikte werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kan.
 • Eerstejaarsevaluatie:
  Vul samen met je zieke/arbeidsongeschikte werknemer na één jaar de eerstejaarsevaluatie in. Bespreek ook of het plan van aanpak nog steeds past.
 • Eindevaluatie en re-integratieverslag:
 • Na twee jaar vul jij samen met je werknemer een eindevaluatie in. Hierin bekijken jullie wat de stand van zaken is. De eindevaluatie, het plan van aanpak en de probleemanalyse samen, vormen de input voor de WIA-aanvraag.

De leidinggevende, de bedrijfsarts en de arbodienst hebben allemaal een eigen rol bij de begeleiding van de zieke/arbeidsongeschikte werknemer:

Leidinggevende (meestal ook casemanager)
Als leidinggevende heb jij het eerste en het meeste contact met de zieke werknemer. Het is belangrijk om contact te blijven houden met deze werknemer. De zieke werknemer wil zich graag gezien en begrepen voelen door de leidinggevende en de collega’s. Goed contact maakt re-integratie uiteindelijk gemakkelijker en vergroot de betrokkenheid van de werknemer. Jij en je werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een zo snel mogelijke werkhervatting. Hoe doe je dit?

 • Blijf regelmatig contact houden: zoek elke twee weken telefonisch contact.
 • Spoor ook collega’s aan om contact te houden, indien de ziekte dit toelaat.
 • Houd de zieke werknemer op de hoogte van veranderingen binnen het bedrijf en binnen het team.
 • Licht de werknemer in over projecten, nodig hem/haar uit voor de informele overleggen of voor bedrijfsuitjes (indien de ziekte dit toelaat natuurlijk).

In het stappenplan van het UWV (Wet Poortwachter) staan enkele formulieren die wij dringend aanraden te gebruiken (bijvoorbeeld voor de probleemanalyse of eindevaluatie).

Let op! Vorm nooit zelf een oordeel over de ernst van een ziekte en de mogelijke oorzaken. Ook niet over het verloop en de tijdsduur van het ziekteverlof. De meeste van ons zijn nu eenmaal geen dokter of arts. Schakel dus altijd deskundige hulp in. Zoals:

De bedrijfsarts
Elke werkgever is wettelijk verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen als een werknemer langdurig ziek is. De bedrijfsarts is een gediplomeerde arts die gespecialiseerd is in werk en gezondheid. De bedrijfsarts informeert jou over drie onderwerpen:

 • De mogelijkheden en beperkingen van de werknemer op het werk;
 • De verwachte duur van de ziekte of het verzuim;
 • Adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die jij kunt uitvoeren om de werknemer weer aan het werk te helpen.

Arbodienst
De arbodienst helpt zowel jou als je werknemer tijdens het verzuim. De arbodienst helpt je bij het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen bij ziekte. Elke organisatie is verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. Hierin staan afspraken over de taken waarvoor jij je als werkgever verplicht moet laten bijstaan door een deskundige. Je kunt de arbodienst natuurlijk ook vragen om je bij meer dan alleen die basistaken rond verzuim te ondersteunen. Techniek Nederland heeft afspraken met arbodienst ArboNed. Leden van Techniek Nederland ontvangen 7% korting op de diensten.

Verzuimverzekeringen voor de installatiebranche 
Techniek Nederland Verzekeringen heeft voor u als werkgever twee verschillende verzuimverzekeringen. Deze verzekeringen zijn afgestemd zijn op de branche waarin u werkzaam bent: de Conventionele Verzuimverzekering en de MKB-Ontzorgverzekering (VOV).

  Conventionele Verzuimverzekering MKB-Ontzorgverzekering
Premiepercentage o.b.v. SV-loonsom
Kosten arbodienstverlener per medewerper, per jaar All-in contract €50,- All-in contract €90,-
Hulp bij re-integratie
Vergoeding extra kosten bij re-integratie X
Overname sanctie UWV = Poortwachter-proof X
Keurmerk X

Downloads

In een oogopslag alle downloadbare voorbeelddocumenten bekijken? Ga dan naar de website van Techniek Nederland. Een deel van de documenten is exclusief voor leden van Techniek Nederland.